Tijdverschil

Tijdens de Nederlandse ‘wintertijd’ is het verschil met Burkina Faso -1 (dus in BF 1 uur eerder),

tijdens de Nederlandse ‘zomertijd’ is het verschil -2 uur (2 uur eerder in BF dan in NL).

Burkina Faso ligt in de GMT tijdzone.